Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu, które odbędzie się 27 stycznia 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - oferta placówek oświatowych, Ośrodka Kultury, Biblioteki, świetlic.
  4. Zaopiniowanie planu pracy Komisji na rok 2020.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

       /-/  Małgorzata Kucharska