W trybie określonym w § 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 213 poz.7206, z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 roku (piątek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie reasumpcji uchwały Nr XV.153.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2020 (RM0006.180.2020);
  4. Zamknięcie sesji.