XIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 16:45 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.153.2019);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   20 grudnia 2018 r. (RM.0006.154.2019);
  • zmiany uchwały Nr XIII.133.2011 z dnia 26 września 2011r. (Dz. Urz. Woj.. Maz. Nr 208, poz. 6261) dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym, przypadających gminie Brwinów bądź jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
   w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg (RM0006.145.2019);
  • zmiany uchwały nr XLV/483/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (RM0006.155.2019);
  • zaliczenia drogi położonej w Koszajcu do kategorii dróg gminnych (RM0006.156.2019);
  • przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok." (RM0006.148.2019);
  • udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu (RM0006.149.2019);
  • udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu (RM0006.150.2019);
  • zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (RM0006.151.2019);
  • upoważnienia Burmistrza gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego dla zadania pn. "Budowa ul. Słonecznej w Mosznie i Krosnach Wsi - Etap I" (RM0006.152.2019).

 

 1. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie sesji.

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

Sławomir Rakowiecki