Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 3 października 2019 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli przewidzianych w planie pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji