Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. o godz. 19.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie planu pracy na II półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brwinowie.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.