Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 18:00, w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 5.

Porządek obrad:


1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - rozpatrywanie skargi p. Brzozowskiej.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.