Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 12 sierpnia 2019 r. o godz. 18.30, w Mosznie Parceli 49 A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawy bieżące - przeprowadzenie wywiadu ze skarżącą, Panią Elżbietą B. w jej mieszkaniu.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.