Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 18 lipca 2019 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, Brwinów. 

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawy bieżące - zaopiniowanie skargi mieszkańców ul. Wesołej w Otrębusach
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.