Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12 w Urzędzie Gminy Brwinów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się i omówienie realizacji „Programu ochrony zwierząt” na terenie gminy Brwinów.
  4. Analiza wykonania budżetu za rok 2018 w obszarze zainteresowania Komisji. Wydanie opinii.
  5.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak