IX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Brwinów i głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Brwinów:
  • przedstawienie raportu o stanie gminy;
  • debata nad raportem o stanie gminy;
  • podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2018:
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonych przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2018 rok;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2018 r.:
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
  • ocena wykonania budżetu;
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2018 (RM0006.82.2019);
  • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Brwinów za rok 2018 (RM0006.83.2019);
  • ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania (RM0006.84.2019);
 9. Przyjęcie protokołu z III, IV, V, VI, VII i VIII sesji Rady Miejskiej.
 10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki