Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 25 maja 2019 r. o godz. 15.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów przy ulicy Grodziskiej 12. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
    2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
    3. Dalszy ciąg prac nad opinią do przedłożonego przez Burmistrza Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.
    4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
    5. Zamknięcie posiedzenia.