Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie planu remontów dróg
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  6. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Komisji Inwestycji

                    i Finansów

          /-/ Grzegorz Matysiak