Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 w Brwinowie pokój nr 5.


Porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Sprawy bieżące.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Maciej Żukowski