Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul Żwirowa 16.

 

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

  Przewodnicząca
  Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie

 /-/             Małgorzata Kucharska