Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z realizacją bieżących działań Spółki Wodnej i jej planami w roku 2019.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak