3 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku (środa) o godz. 18.00 w Świetlicy wiejskiej w Domaniewie przy ul. Domaniew 22 h.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje o planie pracy i imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury w roku 2019 ze szczególnym uwzględnieniem świetlicy.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.


P r z e w o d n i c z ą c a
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
/ - / Małgorzata Kucharska