Zapraszam na V sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia w Gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013 (RM.0006.44.2019);
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu o pow. 1 m2 stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 10
   z obrębu 0015 Miasto Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 3.
  • zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Brwinów (RM.0006.43.2019);
  • skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WNP-I.4131.222.2018.AJS stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 uchwały III.24.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.42.2018);
  • zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.46.2019);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM.0006.47.2019).

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 / - / Sławomir Rakowiecki