Posiedzenie Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 22 stycznia 2019 r., o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji

i Finansów

 

/-/ Grzegorz Matysiak