Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 23 stycznia  2019 r. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1  przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1. Prezentacja programu edukacyjnego Corinth.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Ustalenie planu pracy komisji na 2019 r.
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Kultury,

Oświaty i Sportu

 

/-/ Małgorzata Kucharska