Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2019 r.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.|
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Maciej Żukowski