Posiedzenie Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 10 grudnia 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie budżetu na 2019 r.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów

 

/-/ Grzegorz Matysiak