Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków odbędzie się 6 grudnia 2018 r. o godzinie 18:00 w pok. nr 5 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
    2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
    3.      Sprawy bieżące.
    4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
    5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji

 

/-/ Zbigniew Kurządkowski