Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 7 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 w sali Konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019 r.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Środowiska

Aldona Górniak