Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się 5 grudnia  2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019 r.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Kultury,

Oświaty i Sportu

/-/ Małgorzata Kucharska