II sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 roku (wtorek) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • utworzenia komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie;
  • ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie;
  • ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
   w Brwinowie;
  • ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie;
  • wyboru Przewodniczącej/ego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie;
  • uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody;
  • przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”;
  • zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 14 grudnia 2017 r.;

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

pdf

5.2

Rozmiar: 50.55 kb
pdf

5.1

Rozmiar: 188.42 kb
pdf

5.3

Rozmiar: 51.17 kb
pdf

5.4

Rozmiar: 63.75 kb
pdf

5.5

Rozmiar: 49.45 kb
pdf

5.6

Rozmiar: 1.08 mb
pdf

5.8

Rozmiar: 357.45 kb
pdf

5.7

Rozmiar: 769.01 kb