Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego  odbędzie się 11 września 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Brwinów oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych (2014-2017).
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,

  Środowiska i Ładu Przestrzennego

Aldona Górniak