Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Realizacja bieżących działań Spółki Wodnej na terenie Gminy Brwinów.
4. Informacje o energii odnawialnej i zapobieganiu wytwarzania smogu.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Środowiska i Ładu Przestrzennego
Aldona Górniak