Radny P. Zbigniew Kurządkowski odwołuje dyżur w dniu dzisiejszym, tj. 6.08.2018 r.