Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów z Komisją Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego  Rady Miejskiej  w Brwinowie, odbędzie się 26 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji

i Finansów

 

/-/ Grzegorz Matysiak

 

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska
i Ładu Przestrzennego

 

/-/ Aldona Górniak