Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 22 maja 2018r. o godzinie 17:30 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2017.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Brwinów za rok 2017.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Maciej Szmyt