Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


 
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy bieżące.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Marek Winiarski