Posiedzenie Komisji  Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 6 marca 2018 r. o godzinie 18:00 w Ośrodku Kultury w Brwinowie ul. Wilsona 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Plan pracy Ośrodka Kultury na rok 2018 ( zamierzenia, propozycje imprez, akcja lato, zajęcia stałe).
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Kultury,

Oświaty i Sportu

 

/-/ Małgorzata Kucharska