Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 1 marca 2018 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy bieżące.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Marek Winiarski