Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 31 stycznia 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie planu prac Komisji w 2018 r.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów  uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji

i Finansów

 

/-/ Grzegorz Matysiak