Zapraszam na posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie, które odbędzie się 21 grudnia 2017 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji

i Finansów

 

/-/ Grzegorz Matysiak