Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:.    

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok.
  1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

   Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty

 i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Małgorzata Kucharska