Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 13 listopada 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Dyskusja nt. form pomocy rodzinom osób autystycznych.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego

/-/ Maciej Szmyt