Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 25 września 2017 r. o godz. 18:00 w OSP Żółwin przy ul. Nadarzyńskiej 25.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wizyta członków Komisji w rozbudowanej Strażnicy OSP w Żółwinie. Przedstawienie projektu
    i realizacji przez Zastępcę Burmistrza Pana Sławomira Walendowskiego.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

i Porządku Publicznego

 

/-/ Maciej Szmyt