Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 24 sierpnia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.Porządek obrad:.    
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zapoznanie z koncepcją działania Biblioteki Publicznej im. W. Wernera w Brwinowie.
4.    Stan przygotowań szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.    Omówienie propozycji uchwał w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów.
7.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8.    Zamknięcie posiedzenia.   Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty
 i Sportu
     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Małgorzata Kucharska