Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 16 sierpnia 2017r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w pok. 005.


Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy bieżące.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Marek Winiarski