Zapraszam na XLIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 31 maja 2017 roku (środa) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Podjęcie stanowiska w sprawie włączenia Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeslera w Pruszkowie sp. z o. o. do systemu podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego, jako ośrodka zabezpieczenia terenu powiatu pruszkowskiego i sąsiednich (RM.0006.62.2017).

 

 1. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13 (RM.0006.61.2017);
  • przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za 2016 r. (RM.0006.47.2017);
  • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Brwinów za rok 2016 (RM.0006.60.2017);
  • ponownego rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie (RM.0006.58.2017);
  • rozpoznania skargi na odmowę zawarcia ugody i wypłaty odszkodowania przez Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.59.2017);

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki

pdf

6.2

Rozmiar: 470.42 kb
pdf

6.4

Rozmiar: 42.91 kb
pdf

6.5

Rozmiar: 30.75 kb
pdf

pkt. 5

Rozmiar: 51.41 kb
pdf

6.1

Rozmiar: 1.66 mb