Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 29 maja  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Omówienie stanu dróg i zaopiniowanie zakresu remontu dróg.

4.    Zaopiniowanie projektów uchwał.

5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6.    Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Inwestycji i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak