Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 18 maja 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:.    

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2.  Projekcja filmu pt ,,Twardy" o dowódcy oddziału AK ,, Brzezinka" kapitanie Henryku Walickim.
  3. Omówienie sprawozdania finansowego z wykonania planu, zestawienia wydatków oraz sprawozdania merytorycznego Ośrodka Kultury w Brwinowie.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

   Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty

 i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Małgorzata Kucharska