Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 8 maja 2017 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności ŚOPS-u za rok 2016.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

i Porządku Publicznego

 

/-/ Maciej Szmyt