Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się i wstępne omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
    za 2016 rok.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego

Aldona Górniak