Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 18 stycznia  2017 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2017 r.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Inwestycji i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak