W dniu 2 stycznia 2017 r. dyżur Radnego Zbigniewa Kurządkowskiego został odwołany.
Z radnym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej: 22 738 26 50