Połączone posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu z Komisją Inwestycji i Finansów oraz z Komisją Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 28 listopada 2016 r. o godzinie 18:00 w Sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Plan transportowy.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Wstępne omówienie projektu budżetu na rok 2017 w zakresie dotyczącym działalności Komisji.
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

/-/ Małgorzata Kucharska

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji
 i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego

/-/ Aldona Górniak