Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 7 września  2016 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu Gminy  przy ul. Grodziskiej 12.
 


Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Sprawy bieżące.

  1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
    5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
     

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Marek Winiarski