Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów, Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Inwestycji 
/-/ Grzegorz Matysiak /-/ Aldona Górniak

Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt

Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak
Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Środowiska
i Finansów i Ładu Przestrzennego
/-/ Aldona Górniak